Skip to main content

Posiadając ponad 30-letnie doświadczenie jesteśmy nadzwyczaj świadomi, że poza nienagannym designem czy wysoką jakością produktów, bezpieczeństwo stanowi fundamentalną rolę.

Przed wprowadzeniem naszych opraw oświetleniowych na rynek, zawsze przeprowadzamy kompleks testów – nie inaczej jest z naszymi urządzeniami do dekontamincacji powietrza i powierzchni PURELIGHT LUG. Projektując urządzenia opartę o technologię UV-C, nadrzędnym celem było uzyskanie najwyższej skuteczności przy zachowaniu jak największego bezpieczeństwa pracy urządzeń. Nasze produkty z rodziny PURELIGHT LUG przeszły szereg badań i posiadają certyfikację krajowych oraz zagranicznych akredytowanych laboratoriów. Dzięki zgodności z międzynarodowymi normami, możemy zapewnić wszystkich użytkowników urządzeń PURELIGHT LUG o efektywności eliminacji patogenów przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa!

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTÓW PURELIGHT LUG GWARANTUJĄ:

  • Udowodniona skuteczność promieniowania elektromagnetycznego o długości fali 253,7nm przy neutralizacji patogenów, w tym wirusa SARS-COV2.
  • Wykorzystywanie w produktach PURELIGHT LUG promienników UV-C uznanych producentów, gwarantujących optymalną emisję promieniowania elektromagnetycznego o długości fali 253,7nm.
  • Przeprowadzone symulacje i badania rzeczywistych uzyskiwanych wielkości natężeń promieniowania UV-C w wewnętrznym certyfikowanym laboratorium.
  • Przeprowadzone badania skuteczności dekontaminacji w akredytowanym włoskim laboratorium TECNAL zgodnie z normą ISO 15714:2019 oraz w Instytucie Biotechnologii Rolno-Spożywczej im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Łodzi.
  • Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznych urządzeń do oczyszczania powietrza potwierdzone badaniami w akredytowanym Laboratorium Badawczym ITE Oddział PREDOM zgodnie z normą IEC 60335-2-65.

Skuteczność dekontaminacji na podstawie badań w akredytowanym włoskim laboratorium Tecnal zgodnie z normą ISO 15714:2019

Przedstawienie dawki potrzebnej do inaktywacji wybranych mikroorganizmów na poziomie min. 90% na podstawie aneksu C do normy ISO 15714:2019